Sosyal medya pazarlamasında yeni yöntemler ortaya çıktı

Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya kanalları kullanılarak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerle ilgili paylaşımlarda bulunmak olarak tanımlanmaktadır, yani pazarlama faaliyetlerinin web 2.0 ortamına taşınmasıdır. Farklı bir tanımlaya göre sosyal medya pazarlaması, sosyal medya sitelerini kullanarak İnternet üzerinde görünürlüğü arttırmak yoluyla mal ve hizmetlerin tutundurulması olarak tanımlanabilir. 

Sosyal medya pazarlamasında yeni yöntemler ortaya çıktı

Sosyal medya pazarlaması, sosyal medya kanalları kullanılarak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerle ilgili paylaşımlarda bulunmak olarak tanımlanmaktadır, yani pazarlama faaliyetlerinin web 2.0 ortamına taşınmasıdır. Farklı bir tanımlaya göre sosyal medya pazarlaması, sosyal medya sitelerini kullanarak İnternet üzerinde görünürlüğü arttırmak yoluyla mal ve hizmetlerin tutundurulması olarak tanımlanabilir. 

Günümüzde firmalar, pazarlama araştırmalarını sosyal medya kanalları ile yürüterek daha kolay ve düşük maliyetle ihtiyaç duydukları bilgileri medya takip yazılımları sayesinde elde edilebilmektedir. Ayrıca sosyal medyadan elde edilen verilerin gerçeklik payı, anketler elde edilen verilere göre daha yüksektir. 

Yapılan bazı araştırmalar sonucu sosyal medyanın pazarlama faaliyetleri kapsamında oluşturduğu faydalar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• İş hacmi ve marka bilinirliğine pozitif etki sağlaması 

• Online üye sayısı ve işlemlerine etkisi 

• Yeni işbirlikleri yaratması 

• Arama motorlarına dair avantaj oluşturması 

• Pazarlama iletişim harcamalarının düşmesi 

Yukarıda bahsedilenlerin dışında sosyal medya pazarlamasının kaliteli müşteri kazanımı, müşterilerin doğal yorum ve davranışlarının izlenebilmesi, hızlı risk yönetimi, online itibar yönetimi, müşteri memnuniyeti ve şikayetleri yönetimi gibi faydaları da vardır.

İşletmelerin sosyal medya kanallarında yer almalarına yönelik amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Pazarlama amaçlarını etkin bir şekilde başarma 

• Müşterilerde marka farkındalığı oluşturma 

• Tüketicilerin eğilim ve bakış açılarını inceleme 

• Fikir liderlerini tanımlama 

• Fikir geliştirme 

• Mesajların viral olarak yayılması 

• Ürün satışlarını geliştirme 

• Markayı takip eden kişi sayısını artırma 

• Markaya ait web sitesindeki kullanıcı trafiğini artırma 

• İlgili bağlantıları web sitesine yönlendirme 

• Müşterilerle iletişim kurma, geliştirme ve sürdürme 

• Müşteri etkileşimi yoluyla sorun çözme 

• Müşterilerle iş birliği oluşturma ortamları kurma 

• Sosyal medyada içerik oluşturma sürecini yönetme 

Funda Esin Akar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER