Atatürk'ün maaşı ne kadardı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına 2020 yılı için yapılan yüzde 9 zammın ardından, Erdoğan'ın 81.250 TL maaş alacak olması muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından çokça eleştirilince Erdoğan'ı savunanlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar maaş aldığı ile ilgili aldatıcı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Bakın Atatürk ne kadar maaş alıyormuş? Görün de Erdoğan'ın maaşını eleştirmeyin" demeye çalışıyorlar. 

Atatürk'ün maaşı ne kadardı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına 2020 yılı için yapılan yüzde 9 zammın ardından, Erdoğan'ın 81.250 TL maaş alacak olması muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından çokça eleştirilince Erdoğan'ı savunanlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar maaş aldığı ile ilgili aldatıcı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Bakın Atatürk ne kadar maaş alıyormuş? Görün de Erdoğan'ın maaşını eleştirmeyin" demeye çalışıyorlar. 

1881 yılında doğan Mustafa, 1902 yılında Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1903 yılında üsteğmenliğe yükseldi. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olduktan sonra yine aynı yıl Şam'daki 5. Ordu emrine atandı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Ocak 1909’da Selanik’e döndü.

3. Ordu Selanik 2. Redif Tümeni Kurmay Başkanlığına getirildi. 31 Mart Vakası olarak tarihe geçen isyanın çıkışı üzerine 15-16 Nisan 1909'da Hüseyin Hüsnü Paşa komutasındaki Hareket Ordusu ile beraber bu ordunun kurmay başkanı olarak Selanik'ten İstanbul'a hareket etti. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Rütbesi binbaşılığa yükseltildi. Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 1912 yılı içinde Derne’de İtalyanlara karşı başarıyla mücadeleye devam etti. Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. 

21 Temmuz 1913’te kurmay başkanlığını yaptığı Bolayır Kolordusu, Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Aynı yıl Sofya’ya askerî ataşe olarak atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Askerî ataşelik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine kendisine aktif görev verilmesini istedi. Bunun üzerine 1915 yılı başında Esat Paşa (Bülkat) komutasındaki 3. Kolorduya bağlı olarak Tekirdağ’da kurulacak 19. Tümen Komutanlığına atandı. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf devletlerine "Çanakkale geçilmez!" dedirtti. 

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı’nı geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verildi. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferi’ni kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta ikinci Anafartalar zaferleri takip etti. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirdi.

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'ndan sonra 1916'da Çanakkale’den Edirne’ye nakledilen 16. Kolordu Komutanlığına atandı. Edirne'deki bu kolordu, Kafkas Cephesi'nin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır'a nakledilince Mustafa Kemal Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi.

Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geri geldi. Veliaht Vahdettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi.

Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezareti’nde göreve başladı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf devletlerinin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını" ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı.

27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atıldı. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvayı Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvayı Milliye ile ordunun bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamaları şunlardır:

  • Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı
  • Çukurova, Antep, Maraş, Urfa savunmaları (1919- 1921)
  • Birinci İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)
  • İkinci İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)
  • Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
  • Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

Sakarya Zaferi’nden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.

23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet’in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, devlet-hükümet başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

Bütün hayatı mücadele içinde geçen Atatürk’ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başladı. Buna rağmen o dönemde yoğun bir biçimde bitmeyen bir heyecanla Hatay'ın ana vatana dâhil olması için çalıştı. Kendisinde mevcut karaciğer yetmezliği Ocak 1938'de daha da belirginleşti. Büyük Önder son günlerini İstanbul’da sürekli doktorların gözetiminde geçirdi. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat dokuzu beş geçe Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapadı. Ölümü bütün dünyada derin akisler yaptı ve büyük üzüntü yarattı.

Peki Mustafa Kemal Atatürk en son ne kadar maaş alıyordu?

TL'nin farklı değerlerde olmasından dolayı, o günün dolar kuru üzerinden yapılacak bir hesapla, aslında Atamızın ne kadar maaş aldığını ya da ölmeden önce, hesabında ne kadar parası olduğunu görebiliyoruz. Tarihçi Sinan Meydan Veryansın TV'de Atatürk'ün hastalığı döneminde yani 1938 yılında hesabında ne kadar parası olduğunu açıkladı. Atatürk'ün uzun yıllar yanında olan ve Cumhurbaşkanı Atatürk'ün hesabını tutan Özel Kalemi Hasan Rıza Soyak'ın ifadesine göre bu dönem Atatürk'ün hesabında 53 Bin 463 TL 18 Kuruş vardı. O dönemin (1938 yılı) dolar kuru olan 1,26 TL ile ilişkilendirildiğinde Atatürk'ün hesabında 42 bin 430 Doları vardı. Şimdiki TL karşılığı da 241 bin 851 TL civarındaydı. Atatürk hasta yattığından aylarca hesabına dokunmamış ve bu kadar birikmişti. Atamız harcırah almıyor ve Köşk'ün giderlerini de maaşından karşılıyordu. Hasan Rıza Soyak'ın anılarında da yer aldığına göre Atatürk'ün maaşı harcamaları bile karşılamıyordu. Atamız öldüğünde İş Bankası hesabında olan parası 19 bin 566 liraydı. Bu da şimdiki TL ile 88 bin 509 TL'ydi. Ülkeyi kuran ve savaştan savaşa koşan atamızın, öldüğünde hesabında bu kadar meblağ vardı.

Atamızın son aldığı maaş brüt 14.000 TL'ydi. Bu miktarı şimdiki TL değerine dönüştürdüğümüzde 63 bin 332 TL yapıyor. 

Sosyal medyada paylaşılan aşağıdaki görseldeki maaşlar doğru olsa da, altın karşılığı olarak girilen tutarlar doğru değildir. 

eski cumhurbaşkanları maaşları

Atatürk'ün maaşının altın karşılığını hesaplamak için o dönemin 14.000 TL'sini dolara çevirmemiz ve şimdi maaşını bulduktan sonra cumhuriyet altınına çevirmemiz gerekiyor.  63 bin 332 TL maaşı ile (24 Ekim 2019 itibari ile Cumhuriyet altını fiyatı 1.863 TL) yaklaşık 14 tane Cumuriyet altını alabiliyor. Bu maaş ile Köşk'ün tüm giderlerinin de karşılandığını, örtülü ödenek kullanılmadığını da hesaba kattığımızda Atatürk'ün aslında yokluk içinde bir Cumhurbaşkanlığı yaptığını görebiliriz.

2020 yılında devleti yönetenler ne kadar maaş alacak?

2020 maaşları

Yeni yıldan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık brüt maaşı yüzde 9 zamla 81 bin 250 liraya, eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı net 32 bin 500 liraya çıkacak. Emekli vekiller de 2020 yılından itibaren 15 bin 210 lira emekli aylığı alacaklar. Mevcut milletvekilleri hem emekli maaşı hem de emekli olanların, emekli maaşı aldığını da hatırlatalım.

Erdoğan'ın maaşı yıllara göre nasıl değişti?

Erdoğan'ın maaşı yıllara göre nasıl değişti 2020 2019

Atamız ne kadar maaş alıyordu?

Bu içerik WMAL.NET tarafından üretilmiştir

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2019, 10:23
YORUM EKLE
YORUMLAR
kızgın adam
kızgın adam - 8 ay Önce

hiçbir kuruşumu helal etmiyorum.

dede
dede - 8 ay Önce

ne manyak insanlarsınız devlet başkanın kaç lira maaş aldığından size ne onu nereye harcar bilirmisin bilmezsin ancak konuşursunuz. gidin kendiniz geliştirin vatana millete çocuklarınıza iyi davranışlar öğretin. gavur atmış içimize bir fitne o kaç lira almış bu kaç lira almış boş boş konuşuyorsun. herkesi gördük işte başa geçen önce maaşına zam yapıyor vede devletin bir maaş sistemi var ona göre herkesin maaşı belli. sende oku çalış geç başa. akıllı olun işinize bakın.

Sayko
Sayko - 8 ay Önce

Bu kadar millet acliktan asgari ucretle evine ekmek goturmeye calisirken başkan bile diyesin gelmiyor Haram zukkum
olsun

Yiğit
Yiğit - 8 ay Önce

Atatürk mirasına bakın, okadar mal mülkü varmış.

Cemalettin Özcan
Cemalettin Özcan - 8 ay Önce

Atam' in maaşı O zaman Öğretmen maaşına eşit düzeydeydi. Simdi ne oldu?Herkesin Vicdanı rahatsa mesele yok.

Mustafa Er
Mustafa Er - 8 ay Önce

Başkan az bir maaş alsa, bu sefer de çaldı diyecekler. Nasrettin hoca fıkrasına dondu iş. Hoca oğluna demiş ki enson: Biz bildiğimiz gibi yapalım yoksa eşeği sirtimiza saldıracak bu millet.

Murat
Murat - 7 ay Önce

İnsan utanır biz neden az maaş alıyoruz da o ev kadar para alıyo

SIRADAKİ HABER